Договір оферти

3714409648 ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
(Редакція дійсна з 25.10.2022)

1. ВСТУП

Цей документ (далі – "Оферта") є офіційною публічною пропозицією ФОП Юрійчук Ніна Геннадіївна (РНОКПП 3407908560), надалі - Виконавець, укласти договір (надалі по тексту – Договір) відповідно до ч. 1 ст. 642 Цивільного кодексу України на наведених нижче умовах. Договір укладається між Користувачем сайту https://newlook.ua або Замовником послуг, що пропонуються на сайті, надалі – Користувач сайту/Замовник послуг та Виконавцем, який здійснює господарську діяльність (надає послуги) під торговельною маркою "NewLook", в подальшому разом - Сторони. Прийняти пропозицію до укладання Договору може будь-яка дієздатна особа, зацікавлена у послугах і досягла 18-річного віку (у разі прийняття пропозиції від імені юридичної особи, представник юридичної особи повинен мати достатній обсяг повноважень)

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Предметом договору є користування послугами, які пропонуються на сайті Виконавця в мережі Інтернет за адресами https://newlook.ua (далі за текстом - "сайт"), а також ліцензійним контентом (навчальними матеріалами) Виконавця, який здійснює господарську діяльність під торговельною маркою "NewLook".

3. УМОВИ ДОГОВОРУ

Якщо з Користувачем сайту/Замовником послуг не укладено іншого письмового договору або угоди, то договір Користувача сайту/Замовника послуг з Виконавцем, який здійснює господарську діяльність під торговельною маркою "NewLook" завжди включає в себе щонайменше ті Умови та Положення, які викладені в цьому документі (далі іменуються «ЗАГАЛЬНІ УМОВИ»). Ця оферта є достатньою юридичною основою замовлення послуг та їх оплати.
Додаткові умови договору: Оскільки Виконавець надає безліч різних послуг, для деяких з них можуть діяти ДОДАТКОВІ УМОВИ договору (наприклад, додаткові гарантії повернення, умови відновлюваної платної підписки або обмежений термін акції тощо) - далі іменуються «ДОДАТКОВІ УМОВИ». У такому випадку ДОДАТКОВІ УМОВИ є частиною договору Користувача сайту/Замовника послуг, укладеного з Виконавцем. ДОДАТКОВІ УМОВИ договору наведені у відповідних розділах сайту, на сторінках замовлення послуг або в електронних повідомленнях (електронні листи та квитанції, рахунки та будь-які інші електронні повідомлення, що містять інформацію про істотні умови угоди).
Спеціальні умови договору: Крім ЗАГАЛЬНИХ УМОВ та ДОДАТКОВИХ УМОВ, договір Користувача сайту/Замовника послуг з Виконавцем завжди включає СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ договору (наприклад, опис пакета послуг, термін та спосіб надання послуг або їх вартість та ін.) - далі "СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ". СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ договору публікуються безпосередньо на сторінці з описом продукту (послуги) на сайті Виконавця або в надісланих Користувачу сайту/Замовнику послуг повідомленнях, які є частиною Договору. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ, ДОДАТКОВІ УМОВИ та СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ Договору (далі разом іменуються «УМОВИ») складають Договір про користування послугами, укладений з Виконавцем. Виконавець залишає за собою право змінювати або вводити будь-які ДОДАТКОВІ та СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ Договору, обов'язкові для виконання.

4. УХВАЛЕННЯ УМОВ (АКЦЕПТ ОФЕРТИ)

Користуючись сайтом та замовляючи послуги, що пропонуються на сайті, Користувач сайту/Замовник послуг робить акцепт оферти та укладає з Виконавцем договір, на умовах, викладених у цьому документі. Акцепт оферти рівносильний укладенню двостороннього договору у простій письмовій формі (ч. 2 ст. 640 Цивільного кодексу України).
Прийняти пропозицію до укладання договору (УМОВИ договору) можна такими способами:(А) здійсненням дії, що свідчить про прийняття УМОВ (натисканням на кнопку, проставленням галочки в чек-бокс або аналогічною дією) на сторінці замовлення послуги на сайті Виконавця;(Б) або оплатою виставленого Користувачу сайту/Замовнику послуг рахунку або електронного інвойсу платіжної системи (оплата переходом за наданим нами посиланням);(В) фактичним користуванням послугами Виконавця або ліцензійним контентом. У цьому випадку Користувач сайту/Замовник послуг погоджується з тим, що Виконавець розглядатиме факт використання послуг та контенту як прийняття УМОВ (акцепт оферти)Акцепт оферти означає, що Користувач сайту/Замовник послуг беззастережно приймає всі УМОВИ договору. Якщо Користувач сайту/Замовник послуг не погоджується з УМОВИМИ договору – він повинен залишити сайт і припинити використовувати Послуги

5. ВАРТІСТЬ ТА ОПИС ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯ

Послуги та безкоштовні матеріали:Обсяг доступних Користувачу сайту/Замовнику послуг залежить від придбаного продукту (пакету послуг). Якщо Користувач сайту/Замовник послуг користується послугами або матеріалами, доступними у відкритих розділах сайту, Користувач сайту/Замовник послуг отримує тільки базову інформацію з тематики, що цікавить. У разі придбання платних послуг, Користувач сайту/Замовник послуг отримує розширену інформацію, а також доступ до платного контенту та платних сервісів сайту. Користувач сайту/Замовник послуг має можливість придбати окремий продукт (пакет послуг) за одноразову плату.Зверніть увагу, що деякі передплачені пакети послуг мають на увазі отримання доступу відразу до кількох сервісів та програм (курсів) навчання. Однак, якщо це не так, для отримання інформаційних матеріалів за іншими курсами навчання Користувачу сайту/Замовнику послуг необхідно придбати такі послуги окремо. Деякі курси навчання мають на увазі самостійну роботу та виконання певних завдань (домашніх завдань), які є частиною процесу надання послуг.
Ціни та вартість послуг:Вартість послуг публікується на сторінці замовлення послуг, на сайті Виконавця, а також у електронних повідомленнях, що надсилаються Користувачу сайту/Замовнику послуг. Остаточна вартість послуг у валюті платежу відображається на сторінці оплати послуг і фіксується в електронному інвойсі платіжної системи або виставленому Користувачу сайту/Замовнику послуг рахунку. Вартість послуг не включає додаткові комісії банків та платіжних систем.

6. КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ ТА ЗАМОВЛЕННЯ ПОСЛУГ

Використовуючи сайт або послуги, Користувач сайту/Замовник послуг приймає УМОВИ, а також Політику конфіденційності Виконавця, опубліковану за адресою https://newlook.ua. Перед тим, як замовляти, оплачувати або користуватися послугами, Користувач сайту/Замовник послуг зобов’язується уважно ознайомитись з цим документом. Якщо Користувач сайту/Замовник послуг не погоджується з їх змістом, він повинен залишити сайт і припинити використовувати послуги Виконавця.Якщо Користувач сайту/Замовник послуг зареєструвався на сайті або оформив замовлення на послуги, що пропонуються на сайті, або ж фактично користується послугами Виконавця, Користувач сайту/Замовник послуг погоджується з тим, що Виконавець може надсилати йому електронні листи, повідомлення, які містять рекламну інформацію: рекламні розсилки, інформацію про послуги та акції Виконавця (або акції партнерів) за номером телефону та e-mail, вказаним Користувачем сайту/Замовником послуг під час реєстрації або оформлення замовлення. При необхідності, Користувач сайту/Замовник послуг завжди можете відмовитися від їх отримання.Користувач сайту/Замовник послуг повинен дотримуватися всіх умов договору та правил надання послуг, з якими йому буде запропоновано ознайомитися при оформленні замовлення або в процесі користування послугами. Користувач сайту/Замовник послуг погоджується з тим, що він не братимете участь у діяльності, яка порушує функціонування сайту, Послуг або пов'язаних з ними серверів та мереж, а також діяльності, яка може ганьбити ділову репутацію Виконавця та/або торговельної марки "NewLook", під якою Виконавець здійснює господарську діяльність. Користувач сайту/Замовник послуг бере на себе повну відповідальність за порушення своїх зобов'язань, обумовлених в УМОВИ договору, а також за всі наслідки цих порушень

7. УКЛАДАННЯ УГОДИ

Порядок формування та укладання відповідної угоди (договору) залежить від обраного Користувачем сайту/Замовником послуг продукту (пакету послуг) та методу оплати, а також від того, чи Користувач сайту/Замовник послуг оформлює замовлення на послуги вперше або вже має обліковий запис користувача на сайті. Реєстрація на сайті, підписка на поштову розсилку, оформлення замовлення та оплата Послуг на сайті (введення платіжних реквізитів) неможливі без отримання попередньої згоди Користувача сайту/Замовника послуг з усіма УМОВАМИ договору, положеннями та Політикою конфіденційності Виконавця (без проставлення позначки «Я прочитав(-ла) та приймаю «Умови надання послуг та Політику конфіденційності» у відповідному чек-боксі, під формою збору даних).
Момент укладання договору:Відвідуючи сайт, користуючись послугами або навчальними матеріалами Виконавця, Користувач сайту/Замовник послуг укладає з Виконавцем Ліцензійну угоду на використання контенту. Реєструючись на безкоштовний вебінар, Користувач сайту/Замовник послуг укладає з Виконавцем договір про послуги. У разі придбання передплаченого пакету послуг, Користувач сайту/Замовник послуг укладає з Виконавцем договір у момент натискання на кнопку «Взяти участь» або «Купити» (або інше аналогічне поле). У разі купівлі квитків на живі заходи (форум, івент, офлайн-тренінг, інтенсив, коучинг, семінар), Користувач сайту/Замовник послуг укладає з Виконавцем Договір купівлі-продажу квитків на захід у момент натискання на кнопку «Взяти участь» або «Купити» (або інше аналогічне поле). У разі оплати замовлення без використання систем прийому електронних платежів, Договір вважається укладеним у момент оплати Користувачем сайту/Замовником послуг виставленого рахунку або електронного інвойсу платіжної системи (оплата переходом за посиланням). Придбання кількох продуктів або додаткових послуг: Користувач сайту/Замовник послуг можете одночасно придбати та користуватися однією або кількома послугами Виконавця.
Виправлення помилок введення:Реєструючись на сайті Виконавця або замовляючи послуги, Користувач сайту/Замовник послуг в будь-який момент може перервати процес оформлення покупки та виправити помилки введення до завершення процесу реєстрації або оформлення замовлення – оплати послуг або квитків. Користувач сайту/Замовник послуг також може завжди зв'язатися з Виконавцем та/або його представниками і повідомити про допущені помилки введення, для цього необхідно надіслати Виконавцю повідомлення електронної пошти або лист за адресою, вказаною на сайті.

8. ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

Разові послуги:Будь-які разові послуги/передплачені пакети послуг, що придбані на сайті, можуть бути запропоновані на певний період (мати фіксований термін надання послуг). У такому разі надання послуг припиняється після закінчення зазначеного терміну. Дії з боку Користувача сайту/Замовника послуг, спрямовані на припинення послуг, не потрібні.
Обмежений термін доступу до контенту:Деякі пакети послуг передбачають доступ до ліцензійного контенту на обмежений термін. У такому випадку Користувач сайту/Замовник послуг отримує доступ до контенту на термін, зазначений у СПЕЦІАЛЬНИХ УМОВАХ, опублікованих на сторінці з описом продукту на нашому сайті (сторінці замовлення послуг).

9. УМОВИ БРОНЮВАННЯ (ПЕРЕДЗАМОВЛЕННЯ) ПОСЛУГ

Здійснюючи бронювання послуг, Користувач сайту/Замовник послуг оформляє попереднє замовлення на послуги Виконавця зі знижкою за спеціальною ціною. Користувач сайту/Замовник послуг вносить вартість бронювання та отримує фіксовану ціну, що діє на момент оформлення броні. Залишок вартості послуг, Користувач сайту/Замовник послуг повинен внести протягом терміну, зазначеного у пропозиції, опублікованій на сторінці продукту.Внесена Користувачем сайту/Замовником послуг сума (вартість бронювання) вважається авансом та буде зарахована в рахунок оплати послуг та поверненню не підлягає.Користувач сайту/Замовник послуг також може використовувати внесену ним суму для часткової оплати інших послуг Виконавця протягом двох (2) календарних місяців з дати першого платежу (внесення броні), для цього потрібно зв'язатися з службою підтримки клієнтів Виконавця. Після закінчення двомісячного терміну з дати платежу вартість бронювання не повертається. Бронювання передбачає замовлення мінімального пакета послуг (найменшої вартості), але Користувач сайту/Замовник послуг завжди може вибрати інший пакет послуг, за умови доплати різниці у вартості.

10. УМОВИ ОПЛАТИ

Списання коштів:У разі оплати послуг на сайті, в момент оформлення замовлення (успішного введення платіжних реквізитів у фрейм платіжної системи) відбувається разове списання суми вартості замовлених послуг. Країна: Усі країни. Валюта платежу - українська гривня (UAH).При оплаті послуг карткою сума списання визначається виходячи з курсу міжнародних платіжних систем VISA або MasterCard. Крім того, сума списання може включати додаткові комісії банків та платіжних систем.

11. СПОСІБ ОПЛАТИ

Користувач сайту/Замовник послуг може ознайомитись із доступними способами оплати послуг Виконавця на сайті. У разі оплати послуг банківським переказом, Користувач сайту/Замовник послуг зобов'язані повідомити Виконавцю про здійснений платіж і надіслати йому зображення документів, що підтверджують оплату послуг за адресою електронної пошти, вказаною на сайті Виконавця. Користувач сайту/Замовник послуг підтверджує, що оплачуючи послуги банківським переказом, він здійснює акцепт оферти та підтверджуєсвою згоду з усіма, без винятку, УМОВАМИ надання послуг.У разі сплати Виконавцем додаткових комісій або виникнення інших витрат, внаслідок відхилення платежу з вини Користувача сайту/Замовника послуг (наприклад: недостатньо коштів на картці; допустимий кредитний ліміт по картці вже вичерпано), Виконавець залишає за собою право додатково списати з картки/рахунки Користувача сайту/Замовника послуг суму фактично понесених ним витрат.Виконавець зберігає за собою право, в будь-який момент, на свій розсуд, змінити спосіб оплати продукту, що купується, і/або відмовитися від запропонованого раніше способу оплати, запропонувавши альтернативні способи оплати.

12. ПОЛІТИКА ПОВЕРНЕННЯ ТА ПЕРЕНЕСЕННЯ ТЕРМІНІВ НАДАННЯ ПОСЛУГ

Політика відмови від послуг:Після оформлення замовлення та його оплати, у кожному окремому випадку, Користувач сайту/Замовник послуг отримує право відмовитись від Послуг та запросити повернення коштів. Користувач сайту/Замовник послуг має право відмовитись від оплачених послуг, повідомивши Виконавця про це у встановлений термін.Після покупки курсу, Користувач сайту/Замовник послуг може подати запит на повернення коштів лише протягом 14 днів, при умові, що жоден урок не був відкритий. У разі якщо хоча б один урок відкритий, то повернення коштів не можливе.
Перенесення термінів надання послуг:Не пізніше двох (2) місяців з дати оплати Послуг (здійснення першого платежу) Користувач сайту/Замовник послуг має право запросити перенесення термінів надання Послуг на інші календарні дати та пройти навчання з наступним потоком курсу (на умовах аналогічного пакету послуг, еквівалентного придбаному за вартістю). У такому випадку повернення коштів не здійснюється, а Виконавець повідомляє Користувача сайту/Замовника послуг про нові можливі календарні дати навчання. Перенесення термінів надання Послуг можливе не більше одного разу.Для дотримання встановленого терміну Користувачу сайту/Замовнику послуг достатньо повідомити Виконавця у порядку, встановленому для оформлення запиту на повернення. Виконавець зберігає за собою право встановлювати інші правила перенесення термінів надання послуг для окремих продуктів, публікуючи ДОДАТКОВІ УМОВИ перенесення на сторінці продукту.Використання коштів для оплати іншого продукту:Не пізніше двох (2) місяців з дати здійснення платежу, Користувач сайту/Замовник послуг має право запросити зарахувати сплачені кошти в рахунок оплати будь-якого іншого нашого товару (послуги). Якщо вартість продукту, що купується, перевищує розмір внесеної Користувачем сайту/Замовником послуг суми (депозиту), останній зобов'язуєтесь доплатити різницю до початку надання Послуг. Якщо сума депозиту перевищує вартість замовленого продукту, різниця вартості не повертається.Для дотримання встановленого терміну Користувач сайту/Замовник послуг повинен повідомити Виконавця у порядку, встановленому для оформлення запиту на повернення.
Закінчення періоду відмови:У випадку, якщо до закінчення терміну відмови та/або до моменту отримання запиту на повернення Послуги були надані в повному обсязі (наприклад: Користувач сайту/Замовник послуг вже отримали доступ до наступного уроку), повернення коштів не здійснюється. Якщо запит на повернення отримано із порушенням встановлених строків відмови, повернення коштів не здійснюється.

13. ПРАВО ВИКОРИСТАННЯ КОНТЕНТУ ВИКОНАВЦЯ

Залежно від замовленого пакету послуг, Користувач сайту/Замовник послуг отримуєте доступ до певного контенту (інформаційних та навчальних матеріалів), авторські та суміжні права, на які захищені або в будь-якому випадку належать Виконавцю, незалежно від факту реєстрації та території їхньої дії.Виконавець надає Користувачу сайту/Замовнику послуг неексклюзивне, непередаване право (обмежену ліцензію) на використання контенту в особистих цілях, на умовах цієї угоди на весь термін надання послуг, якщо інше не передбачено умовами пакету послуг.Користувач сайту/Замовник послуг попереджений, що скринкаст (відеозапис інформації, що виводиться на екран комп'ютера) всіх уроків та онлайн-трансляцій Виконавця, а також будь-яка фото-, аудіо- та відеозйомка живих заходів (семінарів, майстер-класів, виступів, уроків), що здійснюються, в тому числі, але не виключно, під торговельною маркою "NewLook" суворо заборонені. У разі порушення цієї вимоги, Виконавець має право заблокувати обліковий запис Користувача сайту/Замовника послуг і припинити надання послуг без повернення вартості навчання. Виконавець утримує внесену Користувачем сайту/Замовником послуг суму як штраф за грубе порушення умов договору.
Використання інтелектуальної власності:Знак для товарів та послуг (торговельна марка), його зображення, а також торгове найменування "NewLook" зареєстровані та Виконавець має право на їх використання. Всі права захищені. Всі матеріали, розміщені на сайтах https://newlook.ua та інших сайтах проекту, а також матеріали, що надаються Користувачу сайту/Замовнику послуг у ході надання платних послуг (контент), є об'єктом авторського права, виняткові права, на використання яких належать Виконавцю. Право використання контенту та матеріалів, що входять до складу сайту або отриманих у процесі надання Послуг, обмежене використанням контенту в особистих некомерційних цілях та не допускається в інших випадках.Копіювання, модифікація, повне або часткове використання, публічне відтворення та розповсюдження матеріалів, розміщених на сайті, або послуг, що надаються Користувачу сайту/Замовнику послуг у ході надання, так само як і використання контенту в комерційних цілях, без письмового дозволу правовласника, суворо заборонено і переслідується згідно із законом.Користувач сайту/Замовник послуг зобов'язується не відтворювати, не дублювати, не копіювати, не продавати, не обмінювати і не перепродувати матеріали, отримані в процесі надання послуг, з будь-якою метою, якщо право на це не було надано правовласником в окремому письмовому договорі, а також не використовувати інші об'єкти інтелектуальної власності без письмової згоди Виконавця.Будь-яке порушення авторських та суміжних прав переслідується відповідно до законодавства України та міжнародного законодавства, та тягне за собою настання цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності.

14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОСЛУГИ НЕНАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ

Розпорядження закону:Положення чинного законодавства про захист прав споживачів, щодо пред'явлення претензій щодо послуг неналежної якості, поширюються на відносини, що виникають, незалежно від УМОВ договору. Права споживача, надані Користувачу сайту/Замовнику послуг законом, у будь-якому випадку не будуть порушені.
Застереження про гарантії:Виконавець не дає жодних гарантій, що користування його Послугами принесе очікуваний результат. Виконавець не може обіцяти Користувачу сайту/Замовнику послуг успіху. Але конкретні результати навчання залежать від багатьох факторів, на які Виконавець не може вплинути (такі як індивідуальні здібності Користувача сайту/Замовника послуг до навчання, а також сумлінне виконання домашніх завдань і рекомендацій Виконавця). Тому результати різних користувачів можуть сильно відрізнятися при користуванні одними й тими самими послугами. Користувача сайту/Замовника послуг підтверджує, що його незгода з думкою експертів (спікерів) Виконавця, методикою та змістом програм навчання не є підставою для повернення коштів.

15. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Загальні положення:У разі порушення сторонами зобов'язань, надання недостовірної інформації під час укладання чи в ході виконання договору сторони є невідповідністю в установленому порядку. Виконавець несе відповідальність за:
- Порушення УМОВ надання послуг;
- надання послуг неналежної якості.Виконавець не несе відповідальності за:
- неможливість надання послуг з причин незалежних від Виконавця (включаючи форс-мажор, порушення роботи ліній зв'язку, несправність обладнання та програмного забезпечення, що не належить Виконавцю);
- за повні або часткові переривання надання послуг, пов'язані із заміною обладнання, програмного забезпечення або проведення інших планових робіт, викликаних необхідністю підтримки працездатності та розвитку технічних засобів (якщо Виконавець повідомив Користувача сайту/Замовника послуг заздалегідь);
- порушення безпеки обладнання та програмного забезпечення, що використовується Користувачем сайту/Замовником послуг для отримання послуг;
- Втрату конфіденційної інформації або її частини, якщо в цьому немає провини Виконавця;- будь-які збитки третіх осіб, які виникли не з вини Виконавця.
Обмеження: відповідальності:
Сукупна відповідальність Виконавця за будь-яким позовом чи претензією обмежується сумою придбаної послуги.У разі порушення нами термінів надання послуг відповідальність Виконавця обмежується виключно:
- продовженням термінів надання послуг,
- або надання послуг у нові терміни до повного виконання зобов'язань.
Відповідальність працівників та агентів Виконавця:
У тих випадках, коли відповідальність Виконавця обмежена або виключається, таке ж обмеження відповідальності або її виняток стосується працівників та агентів Виконавця.

16. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА РОЗМІЩЕНІ КОРИСТУВАЧЕМ САЙТУ/ЗАМОВНИКОМ ПОСЛУГ МАТЕРІАЛИ ТА КОНТЕНТ

Обмеження відповідальності за розміщення контенту Користувач сайту/Замовник послуг несе відповідальність за контент та матеріали, які він розміщує на сайті Виконавця, а також у групах та чатах Виконавця. Виконавець не несе відповідальності за розміщені Користувачем сайту/Замовником послуг матеріали та контент, і не здійснює їх відстеження.
Відповідність вимогам законодавства:Розміщуючи власний контент, Користувач сайту/Замовник послуг зобов'язаний дотримуватись вимог законодавства України, а також вимог законодавства країни проживання.У будь-якому випадку забороняється публікація контенту порнографічного та сексуального характеру, що пропагує насильство, садизм, дискримінацію, що містить загрозу чи наклеп.Крім того, контент Користувача сайту/Замовника послуг не повинен порушувати права третіх осіб. Це стосується майнових та особистих немайнових прав третіх осіб, у тому числі прав інтелектуальної власності (наприклад, авторське право та права на товарний знак та торгове найменування). Зокрема, Користувач сайту/Замовник послуг зобов'язаний не порушувати права третіх осіб під час розміщення коментарів/ відгуків, фото профілю або будь-яких картинок, які публікує Користувач сайту/Замовник послуг.Виконавець має право у будь-який момент видалити або перемістити будь-який контент, розміщений Користувачем сайту/Замовником послуг, якщо визнаємо, що він порушує права третіх осіб або вимоги законодавства. Якщо ж Користувач сайту/Замовник послуг порушує зазначені принципи розміщення контенту, Виконавець має право направити Користувачу сайту/Замовнику послуг письмове попередження та тимчасово заблокувати його обліковий запис та призупинити надання послуг, або розірвати договір в односторонньому порядку.
Відшкодування збитку:Якщо Користувач сайту/Замовник послуг порушує УМОВИ договору, він зобов'язаний відшкодувати Виконавцю усі збитки, завдані у зв'язку із задоволенням претензій третіх осіб (чиї права Користувач сайту/Замовник послуг порушив). Виконавець залишає за собою право пред'являти претензії за втрати та інші вимоги, в порядку регресу

17. СТРОК ДІЇ ПРОПОЗИЦІЇ (ОФЕРТИ)

17. СТРОК ДІЇ ПРОПОЗИЦІЇ (ОФЕРТИ)Оферта, а також всі її УМОВИ (ЗАГАЛЬНІ УМОВИ, СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ та ДОДАТКОВІ УМОВИ) діють доти, доки не будуть змінені або відкликані Виконавцем.Припинення дії (відкликання) оферти не вплине на юридичні права, зобов'язання та відповідальність, які діяли для Користувача сайту/Замовника послуг та Виконавця, і виникли до моменту відкликання оферти або припинення дії УМОВ

18. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

Договір про користування сайтом (матеріалами сайту) вважається укладеним на невизначений термін та діє, доки не буде розірваний будь-якою зі сторін.Договір про надання послуг, укладений у зв'язку з користуванням безкоштовними послугами, придбанням пакету послуг або купівлі квитка на живий захід, чинний до виконання зобов'язань сторонами.

19. ПРИПИНЕННЯ КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ

Користувач сайту/Замовник послуг має право припинити користування сайтом та безкоштовними послугами у будь-який час без вказівки причини.Для припинення користування платними послугами, Користувач сайту/Замовник послуг повинен повідомити про це Виконавця, звернувшись до служби підтримки користувачів, по одному з телефонів, вказаних на сайті.Після того, як Користувач сайту/Замовник послуг відмовився від послуг (розірвав договір), він втрачає доступ до всього придбаного контенту та доступних послуг. У разі якщо на момент розірвання договору (угоди) Користувач сайту/Замовник послуг все ще маєте доступ до придбаного пакету послуг (платного контенту) або квиток на відвідування живого заходу, будь-яку суму, яку Користувач сайту/Замовник послуг сплатив за рахунок оплати послуг та сервісів Виконавця, не буде повернено, у тому числі й суму вартості фактично невикористаних послуг. Виконавець залишає за собою право розірвати укладений з Користувачем сайту/Замовником послуг договір без вказівки причин, за умови направлення електронного повідомлення не пізніше ніж за два (2) тижні до запланованої дати розірвання.Користувач сайту/Замовник послуг може у будь-який час анулювати договір з Користувачем сайту/Замовником послуг, якщо:
(А) Користувач сайту/Замовник послуг порушив будь-яке положення УМОВ (або вчинили дії, що явно свідчать про небажання чи нездатність дотримуватися УМОВИ договору), або
(Б) Виконавець змушений зробити це за вимогами законодавства (наприклад, якщо надання Вам послуг є незаконним або перестає бути законним), або
(В) Виконавець припиняє надання Послуг у країні, в якій ви проживаєте або користуєтеся послугами,(г) або надання послуг стає нерентабельним з погляду Виконавця.Якщо Користувач сайту/Замовник послуг спробуєте втрутитися в роботу сайту, серверів та інших автоматизованих систем Виконавця або грубо порушить Умови, або якщо Виконавець запідозрить Користувача сайту/Замовника послуг таких діях, Виконавецьмає право призупинити або повністю заблокувати Користувачу сайту/Замовнику послуг доступ до сайту та послуг.
Одностороння відмова від договору з вагомих підстав:Кожна сторона має право відмовитися від договору в односторонньому порядку з вагомих підстав. Зокрема, Виконавець має право анулювати обліковий запис Користувача сайту/Замовника послугі розірвати договір з ним (угода користувача) негайно, у випадку, якщо Користувач сайту/Замовник послуг порушує авторські права Виконавця або грубо порушує УМОВИ договору, а також у разі виникнення заборгованості з оплати послуг.

20. ПЕРСОНАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ (ДАНІ)

Виконавець опрацьовує персональну інформацію Користувача сайту/Замовника послуг відповідно до Політики конфіденційності Виконавця, Користувач сайту/Замовника послуг завжди може знайти актуальну версію Політики конфіденційності на сайті за адресою https://newlook.ua. Ці умови встановлюють правила збирання, обробки та використання персональної інформації Користувача сайту/Замовника послуг.
Користуючись сайтом або послугами, заповнюючи реєстраційні форми на сайті, Користувач сайту/Замовник послуг погоджується з Політикою конфіденційності Виконавця та дає згоду на збирання та обробку персональних даних Користувача сайту/Замовника послугта іншої персональної інформації. Якщо Користувач сайту/Замовник послуг не погоджуєтесь з положеннями Політики конфіденційності та описаними в ній правилами збору, обробки та використання персональної інформації, він повинен припинити використовувати наші послуги та залишити сайт.

21. ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ

Виконавець залишає за собою право змінювати або доповнювати умови цієї оферти (ЗАГАЛЬНІ УМОВИ договору), розмістивши на цій сторінці відповідне повідомлення та нову редакцію оферти. Виконавець рекомендує часто перевіряти цю сторінку та дату внесення останніх змін, зазначену у верхній частині сторінки.У разі зміни СПЕЦІАЛЬНИХ або ДОДАТКОВИХ УМОВИ договору, Виконавець розмістить нову редакцію СПЕЦІАЛЬНИХ І ДОДАТКОВИХ УМОВ безпосередньо на сторінці з описом продукту (сторінка замовлення послуги). Користувач сайту/Замовник послуг погоджуєтесь з тим, що користування ПОСЛУГАМИ після зміни УМОВ договору, розглядається Виконавцем як прийняття Користувачем сайту/Замовником послуг цих УМОВ у новій редакції. Якщо Користувач сайту/Замовник послуг заперечуєте проти нової редакції ЗАГАЛЬНИХ, СПЕЦІАЛЬНИХ або ДОДАТКОВИХ УМОВ, він зобов’язаний надіслати Виконавцю повідомлення електронною поштою або лист за адресою, вказаною на сайті. Однак, Виконавець безперечно зберігає за собою право на односторонню відмову від договору в установленому порядку, якщо Користувач сайту/Замовник послуг відмовиться прийняти УМОВИ.

22. ЗАГАЛЬНІ ПРАВОВІ УМОВИ

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ договору, викладені у цій оферті, і навіть СПЕЦІАЛЬНІ та ДОДАТКОВІ УМОВИ, опубліковані на сторінці з описом продукту, складають повний текст договору про користування сайтом та послугами Виконавця, що укладається між Користувачем сайту/Замовником послуг та Виконавцем, а також визначають порядок надання Послуг (за винятком послуг, на підставі окремого письмового договору, якщо такі є) і повністю замінюють усі попередні угоди та домовленості між сторонами.
Дійсність положень:За наявності розбіжностей між ЗАГАЛЬНИМИ УМОВАМИ та ДОДАТКОВИМИ УМОВАМИ договору, положення ДОДАТКОВИХ УМОВ, що належать до відповідної Послуги або продукту, мають переважну силу. За наявності розбіжностей між ЗАГАЛЬНИМИ або ДОДАТКОВИМИ УМОВАМИ договору та СПЕЦІАЛЬНИМИ УМОВАМИ, СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ мають переважну силу (завжди застосовується більш спеціальна норма). Якщо судовий орган, визнає недійсність будь-якого положення УМОВ договору, відповідне положення буде виключено з УМОВ, зі збереженням дії інших положень: інші положення УМОВ, як і раніше, будуть дійсними, і їх дотримання може забезпечуватися в судовому порядку.
Застосовне право:Відносини сторін регулюються положеннями законодавства України та Конвенцією про міжнародні договори купівлі-продажу. У частині законодавства про захист споживачів застосовується законодавство країни постійного проживання користувача.

23. ДОДАТКОВІ УМОВИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Якщо Користувач сайту/Замовник послуг є юридичною особою, то приватна особа, яка прийняла умови від імені Користувача сайту/Замовника послуг, що є юридичною особою, заявляє та гарантує, що вона уповноважена діяти від його імені та має достатні повноваження, щоб приймати пропозицію до укладання договору та УМОВИ договору від імені Користувача сайту/Замовника послуг, що є юридичною особою.
ФОП Кухаренко Сергій Олександрович (РНОКПП 3345718053)
3714409648 ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР(Редакція дійсна з 25.10.2022)

1. ВСТУП

Цей документ (далі – "Оферта") є офіційною публічною пропозицією ФОП Кодовбецька Уляна Володимирівна (РНОКПП 3498902244), надалі - Виконавець, укласти договір (надалі по тексту – Договір) відповідно до ч. 1 ст. 642 Цивільного кодексу України на наведених нижче умовах. Договір укладається між Користувачем сайту https://newlook.ua або Замовником послуг, що пропонуються на сайті, надалі – Користувач сайту/Замовник послуг та Виконавцем, який здійснює господарську діяльність (надає послуги) під торговельною маркою "NewLook", в подальшому разом - Сторони. Прийняти пропозицію до укладання Договору може будь-яка дієздатна особа, зацікавлена у послугах і досягла 18-річного віку (у разі прийняття пропозиції від імені юридичної особи, представник юридичної особи повинен мати достатній обсяг повноважень)

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Предметом договору є користування послугами, які пропонуються на сайті Виконавця в мережі Інтернет за адресами https://newlook.ua (далі за текстом - "сайт"), а також ліцензійним контентом (навчальними матеріалами) Виконавця, який здійснює господарську діяльність під торговельною маркою "NewLook".

3. УМОВИ ДОГОВОРУ

Якщо з Користувачем сайту/Замовником послуг не укладено іншого письмового договору або угоди, то договір Користувача сайту/Замовника послуг з Виконавцем, який здійснює господарську діяльність під торговельною маркою "NewLook" завжди включає в себе щонайменше ті Умови та Положення, які викладені в цьому документі (далі іменуються «ЗАГАЛЬНІ УМОВИ»). Ця оферта є достатньою юридичною основою замовлення послуг та їх оплати.
Додаткові умови договору: Оскільки Виконавець надає безліч різних послуг, для деяких з них можуть діяти ДОДАТКОВІ УМОВИ договору (наприклад, додаткові гарантії повернення, умови відновлюваної платної підписки або обмежений термін акції тощо) - далі іменуються «ДОДАТКОВІ УМОВИ». У такому випадку ДОДАТКОВІ УМОВИ є частиною договору Користувача сайту/Замовника послуг, укладеного з Виконавцем. ДОДАТКОВІ УМОВИ договору наведені у відповідних розділах сайту, на сторінках замовлення послуг або в електронних повідомленнях (електронні листи та квитанції, рахунки та будь-які інші електронні повідомлення, що містять інформацію про істотні умови угоди).
Спеціальні умови договору: Крім ЗАГАЛЬНИХ УМОВ та ДОДАТКОВИХ УМОВ, договір Користувача сайту/Замовника послуг з Виконавцем завжди включає СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ договору (наприклад, опис пакета послуг, термін та спосіб надання послуг або їх вартість та ін.) - далі "СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ". СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ договору публікуються безпосередньо на сторінці з описом продукту (послуги) на сайті Виконавця або в надісланих Користувачу сайту/Замовнику послуг повідомленнях, які є частиною Договору. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ, ДОДАТКОВІ УМОВИ та СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ Договору (далі разом іменуються «УМОВИ») складають Договір про користування послугами, укладений з Виконавцем. Виконавець залишає за собою право змінювати або вводити будь-які ДОДАТКОВІ та СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ Договору, обов'язкові для виконання.

4. УХВАЛЕННЯ УМОВ (АКЦЕПТ ОФЕРТИ)

Користуючись сайтом та замовляючи послуги, що пропонуються на сайті, Користувач сайту/Замовник послуг робить акцепт оферти та укладає з Виконавцем договір, на умовах, викладених у цьому документі. Акцепт оферти рівносильний укладенню двостороннього договору у простій письмовій формі (ч. 2 ст. 640 Цивільного кодексу України).
Прийняти пропозицію до укладання договору (УМОВИ договору) можна такими способами:(А) здійсненням дії, що свідчить про прийняття УМОВ (натисканням на кнопку, проставленням галочки в чек-бокс або аналогічною дією) на сторінці замовлення послуги на сайті Виконавця;(Б) або оплатою виставленого Користувачу сайту/Замовнику послуг рахунку або електронного інвойсу платіжної системи (оплата переходом за наданим нами посиланням);(В) фактичним користуванням послугами Виконавця або ліцензійним контентом. У цьому випадку Користувач сайту/Замовник послуг погоджується з тим, що Виконавець розглядатиме факт використання послуг та контенту як прийняття УМОВ (акцепт оферти)Акцепт оферти означає, що Користувач сайту/Замовник послуг беззастережно приймає всі УМОВИ договору. Якщо Користувач сайту/Замовник послуг не погоджується з УМОВИМИ договору – він повинен залишити сайт і припинити використовувати Послуги

5. ВАРТІСТЬ ТА ОПИС ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯ

Послуги та безкоштовні матеріали:Обсяг доступних Користувачу сайту/Замовнику послуг залежить від придбаного продукту (пакету послуг). Якщо Користувач сайту/Замовник послуг користується послугами або матеріалами, доступними у відкритих розділах сайту, Користувач сайту/Замовник послуг отримує тільки базову інформацію з тематики, що цікавить. У разі придбання платних послуг, Користувач сайту/Замовник послуг отримує розширену інформацію, а також доступ до платного контенту та платних сервісів сайту. Користувач сайту/Замовник послуг має можливість придбати окремий продукт (пакет послуг) за одноразову плату.Зверніть увагу, що деякі передплачені пакети послуг мають на увазі отримання доступу відразу до кількох сервісів та програм (курсів) навчання. Однак, якщо це не так, для отримання інформаційних матеріалів за іншими курсами навчання Користувачу сайту/Замовнику послуг необхідно придбати такі послуги окремо. Деякі курси навчання мають на увазі самостійну роботу та виконання певних завдань (домашніх завдань), які є частиною процесу надання послуг.

6. КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ ТА ЗАМОВЛЕННЯ ПОСЛУГ

Використовуючи сайт або послуги, Користувач сайту/Замовник послуг приймає УМОВИ, а також Політику конфіденційності Виконавця, опубліковану за адресою https://newlook.ua. Перед тим, як замовляти, оплачувати або користуватися послугами, Користувач сайту/Замовник послуг зобов’язується уважно ознайомитись з цим документом. Якщо Користувач сайту/Замовник послуг не погоджується з їх змістом, він повинен залишити сайт і припинити використовувати послуги Виконавця.
Якщо Користувач сайту/Замовник послуг зареєструвався на сайті або оформив замовлення на послуги, що пропонуються на сайті, або ж фактично користується послугами Виконавця, Користувач сайту/Замовник послуг погоджується з тим, що Виконавець може надсилати йому електронні листи, повідомлення, які містять рекламну інформацію: рекламні розсилки, інформацію про послуги та акції Виконавця (або акції партнерів) за номером телефону та e-mail, вказаним Користувачем сайту/Замовником послуг під час реєстрації або оформлення замовлення. При необхідності, Користувач сайту/Замовник послуг завжди можете відмовитися від їх отримання.
Користувач сайту/Замовник послуг повинен дотримуватися всіх умов договору та правил надання послуг, з якими йому буде запропоновано ознайомитися при оформленні замовлення або в процесі користування послугами. Користувач сайту/Замовник послуг погоджується з тим, що він не братимете участь у діяльності, яка порушує функціонування сайту, Послуг або пов'язаних з ними серверів та мереж, а також діяльності, яка може ганьбити ділову репутацію Виконавця та/або торговельної марки "NewLook", під якою Виконавець здійснює господарську діяльність. Користувач сайту/Замовник послуг бере на себе повну відповідальність за порушення своїх зобов'язань, обумовлених в УМОВИ договору, а також за всі наслідки цих порушень

8. ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

Разові послуги:Будь-які разові послуги/передплачені пакети послуг, що придбані на сайті, можуть бути запропоновані на певний період (мати фіксований термін надання послуг). У такому разі надання послуг припиняється після закінчення зазначеного терміну. Дії з боку Користувача сайту/Замовника послуг, спрямовані на припинення послуг, не потрібні.
Обмежений термін доступу до контенту:Деякі пакети послуг передбачають доступ до ліцензійного контенту на обмежений термін. У такому випадку Користувач сайту/Замовник послуг отримує доступ до контенту на термін, зазначений у СПЕЦІАЛЬНИХ УМОВАХ, опублікованих на сторінці з описом продукту на нашому сайті (сторінці замовлення послуг).

9. УМОВИ БРОНЮВАННЯ (ПЕРЕДЗАМОВЛЕННЯ) ПОСЛУГ

Здійснюючи бронювання послуг, Користувач сайту/Замовник послуг оформляє попереднє замовлення на послуги Виконавця зі знижкою за спеціальною ціною. Користувач сайту/Замовник послуг вносить вартість бронювання та отримує фіксовану ціну, що діє на момент оформлення броні. Залишок вартості послуг, Користувач сайту/Замовник послуг повинен внести протягом терміну, зазначеного у пропозиції, опублікованій на сторінці продукту.Внесена Користувачем сайту/Замовником послуг сума (вартість бронювання) вважається авансом та буде зарахована в рахунок оплати послуг та поверненню не підлягає.Користувач сайту/Замовник послуг також може використовувати внесену ним суму для часткової оплати інших послуг Виконавця протягом двох (2) календарних місяців з дати першого платежу (внесення броні), для цього потрібно зв'язатися з службою підтримки клієнтів Виконавця. Після закінчення двомісячного терміну з дати платежу вартість бронювання не повертається. Бронювання передбачає замовлення мінімального пакета послуг (найменшої вартості), але Користувач сайту/Замовник послуг завжди може вибрати інший пакет послуг, за умови доплати різниці у вартості.

10. УМОВИ ОПЛАТИ

Списання коштів:У разі оплати послуг на сайті, в момент оформлення замовлення (успішного введення платіжних реквізитів у фрейм платіжної системи) відбувається разове списання суми вартості замовлених послуг. Країна: Усі країни. Валюта платежу - українська гривня (UAH).При оплаті послуг карткою сума списання визначається виходячи з курсу міжнародних платіжних систем VISA або MasterCard. Крім того, сума списання може включати додаткові комісії банків та платіжних систем.

11. СПОСІБ ОПЛАТИ

Користувач сайту/Замовник послуг може ознайомитись із доступними способами оплати послуг Виконавця на сайті. У разі оплати послуг банківським переказом, Користувач сайту/Замовник послуг зобов'язані повідомити Виконавцю про здійснений платіж і надіслати йому зображення документів, що підтверджують оплату послуг за адресою електронної пошти, вказаною на сайті Виконавця. Користувач сайту/Замовник послуг підтверджує, що оплачуючи послуги банківським переказом, він здійснює акцепт оферти та підтверджуєсвою згоду з усіма, без винятку, УМОВАМИ надання послуг.У разі сплати Виконавцем додаткових комісій або виникнення інших витрат, внаслідок відхилення платежу з вини Користувача сайту/Замовника послуг (наприклад: недостатньо коштів на картці; допустимий кредитний ліміт по картці вже вичерпано), Виконавець залишає за собою право додатково списати з картки/рахунки Користувача сайту/Замовника послуг суму фактично понесених ним витрат.Виконавець зберігає за собою право, в будь-який момент, на свій розсуд, змінити спосіб оплати продукту, що купується, і/або відмовитися від запропонованого раніше способу оплати, запропонувавши альтернативні способи оплати.

12. ПОЛІТИКА ПОВЕРНЕННЯ ТА ПЕРЕНЕСЕННЯ ТЕРМІНІВ НАДАННЯ ПОСЛУГ

Політика відмови від послуг:Після оформлення замовлення та його оплати, у кожному окремому випадку, Користувач сайту/Замовник послуг отримує право відмовитись від Послуг та запросити повернення коштів. Користувач сайту/Замовник послуг має право відмовитись від оплачених послуг, повідомивши Виконавця про це у встановлений термін.Після покупки курсу, Користувач сайту/Замовник послуг може подати запит на повернення коштів лише протягом 14 днів, при умові, що жоден урок не був відкритий. У разі якщо хоча б один урок відкритий, то повернення коштів не можливе.
Перенесення термінів надання послуг:Не пізніше двох (2) місяців з дати оплати Послуг (здійснення першого платежу) Користувач сайту/Замовник послуг має право запросити перенесення термінів надання Послуг на інші календарні дати та пройти навчання з наступним потоком курсу (на умовах аналогічного пакету послуг, еквівалентного придбаному за вартістю). У такому випадку повернення коштів не здійснюється, а Виконавець повідомляє Користувача сайту/Замовника послуг про нові можливі календарні дати навчання. Перенесення термінів надання Послуг можливе не більше одного разу.Для дотримання встановленого терміну Користувачу сайту/Замовнику послуг достатньо повідомити Виконавця у порядку, встановленому для оформлення запиту на повернення. Виконавець зберігає за собою право встановлювати інші правила перенесення термінів надання послуг для окремих продуктів, публікуючи ДОДАТКОВІ УМОВИ перенесення на сторінці продукту.Використання коштів для оплати іншого продукту:Не пізніше двох (2) місяців з дати здійснення платежу, Користувач сайту/Замовник послуг має право запросити зарахувати сплачені кошти в рахунок оплати будь-якого іншого нашого товару (послуги). Якщо вартість продукту, що купується, перевищує розмір внесеної Користувачем сайту/Замовником послуг суми (депозиту), останній зобов'язуєтесь доплатити різницю до початку надання Послуг. Якщо сума депозиту перевищує вартість замовленого продукту, різниця вартості не повертається.Для дотримання встановленого терміну Користувач сайту/Замовник послуг повинен повідомити Виконавця у порядку, встановленому для оформлення запиту на повернення.
Закінчення періоду відмови:У випадку, якщо до закінчення терміну відмови та/або до моменту отримання запиту на повернення Послуги були надані в повному обсязі (наприклад: Користувач сайту/Замовник послуг вже отримали доступ до наступного уроку), повернення коштів не здійснюється. Якщо запит на повернення отримано із порушенням встановлених строків відмови, повернення коштів не здійснюється.

13. ПРАВО ВИКОРИСТАННЯ КОНТЕНТУ ВИКОНАВЦЯ

Залежно від замовленого пакету послуг, Користувач сайту/Замовник послуг отримуєте доступ до певного контенту (інформаційних та навчальних матеріалів), авторські та суміжні права, на які захищені або в будь-якому випадку належать Виконавцю, незалежно від факту реєстрації та території їхньої дії.Виконавець надає Користувачу сайту/Замовнику послуг неексклюзивне, непередаване право (обмежену ліцензію) на використання контенту в особистих цілях, на умовах цієї угоди на весь термін надання послуг, якщо інше не передбачено умовами пакету послуг.Користувач сайту/Замовник послуг попереджений, що скринкаст (відеозапис інформації, що виводиться на екран комп'ютера) всіх уроків та онлайн-трансляцій Виконавця, а також будь-яка фото-, аудіо- та відеозйомка живих заходів (семінарів, майстер-класів, виступів, уроків), що здійснюються, в тому числі, але не виключно, під торговельною маркою "NewLook" суворо заборонені. У разі порушення цієї вимоги, Виконавець має право заблокувати обліковий запис Користувача сайту/Замовника послуг і припинити надання послуг без повернення вартості навчання. Виконавець утримує внесену Користувачем сайту/Замовником послуг суму як штраф за грубе порушення умов договору.
Використання інтелектуальної власності:Знак для товарів та послуг (торговельна марка), його зображення, а також торгове найменування "NewLook" зареєстровані та Виконавець має право на їх використання. Всі права захищені. Всі матеріали, розміщені на сайтах https://newlook.ua та інших сайтах проекту, а також матеріали, що надаються Користувачу сайту/Замовнику послуг у ході надання платних послуг (контент), є об'єктом авторського права, виняткові права, на використання яких належать Виконавцю. Право використання контенту та матеріалів, що входять до складу сайту або отриманих у процесі надання Послуг, обмежене використанням контенту в особистих некомерційних цілях та не допускається в інших випадках.Копіювання, модифікація, повне або часткове використання, публічне відтворення та розповсюдження матеріалів, розміщених на сайті, або послуг, що надаються Користувачу сайту/Замовнику послуг у ході надання, так само як і використання контенту в комерційних цілях, без письмового дозволу правовласника, суворо заборонено і переслідується згідно із законом.Користувач сайту/Замовник послуг зобов'язується не відтворювати, не дублювати, не копіювати, не продавати, не обмінювати і не перепродувати матеріали, отримані в процесі надання послуг, з будь-якою метою, якщо право на це не було надано правовласником в окремому письмовому договорі, а також не використовувати інші об'єкти інтелектуальної власності без письмової згоди Виконавця.Будь-яке порушення авторських та суміжних прав переслідується відповідно до законодавства України та міжнародного законодавства, та тягне за собою настання цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності.

14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОСЛУГИ НЕНАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ

Розпорядження закону:Положення чинного законодавства про захист прав споживачів, щодо пред'явлення претензій щодо послуг неналежної якості, поширюються на відносини, що виникають, незалежно від УМОВ договору. Права споживача, надані Користувачу сайту/Замовнику послуг законом, у будь-якому випадку не будуть порушені.
Застереження про гарантії:Виконавець не дає жодних гарантій, що користування його Послугами принесе очікуваний результат. Виконавець не може обіцяти Користувачу сайту/Замовнику послуг успіху. Але конкретні результати навчання залежать від багатьох факторів, на які Виконавець не може вплинути (такі як індивідуальні здібності Користувача сайту/Замовника послуг до навчання, а також сумлінне виконання домашніх завдань і рекомендацій Виконавця). Тому результати різних користувачів можуть сильно відрізнятися при користуванні одними й тими самими послугами. Користувача сайту/Замовника послуг підтверджує, що його незгода з думкою експертів (спікерів) Виконавця, методикою та змістом програм навчання не є підставою для повернення коштів.

15. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Загальні положення:У разі порушення сторонами зобов'язань, надання недостовірної інформації під час укладання чи в ході виконання договору сторони є невідповідністю в установленому порядку. Виконавець несе відповідальність за:
- Порушення УМОВ надання послуг;
- надання послуг неналежної якості.Виконавець не несе відповідальності за:
- неможливість надання послуг з причин незалежних від Виконавця (включаючи форс-мажор, порушення роботи ліній зв'язку, несправність обладнання та програмного забезпечення, що не належить Виконавцю);
- за повні або часткові переривання надання послуг, пов'язані із заміною обладнання, програмного забезпечення або проведення інших планових робіт, викликаних необхідністю підтримки працездатності та розвитку технічних засобів (якщо Виконавець повідомив Користувача сайту/Замовника послуг заздалегідь);
- порушення безпеки обладнання та програмного забезпечення, що використовується Користувачем сайту/Замовником послуг для отримання послуг;
- Втрату конфіденційної інформації або її частини, якщо в цьому немає провини Виконавця;- будь-які збитки третіх осіб, які виникли не з вини Виконавця.
Обмеження: відповідальності:
Сукупна відповідальність Виконавця за будь-яким позовом чи претензією обмежується сумою придбаної послуги.У разі порушення нами термінів надання послуг відповідальність Виконавця обмежується виключно:
- продовженням термінів надання послуг,
- або надання послуг у нові терміни до повного виконання зобов'язань.
Відповідальність працівників та агентів Виконавця:
У тих випадках, коли відповідальність Виконавця обмежена або виключається, таке ж обмеження відповідальності або її виняток стосується працівників та агентів Виконавця.

16. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА РОЗМІЩЕНІ КОРИСТУВАЧЕМ САЙТУ/ЗАМОВНИКОМ ПОСЛУГ МАТЕРІАЛИ ТА КОНТЕНТ

Обмеження відповідальності за розміщення контенту Користувач сайту/Замовник послуг несе відповідальність за контент та матеріали, які він розміщує на сайті Виконавця, а також у групах та чатах Виконавця. Виконавець не несе відповідальності за розміщені Користувачем сайту/Замовником послуг матеріали та контент, і не здійснює їх відстеження.
Відповідність вимогам законодавства:Розміщуючи власний контент, Користувач сайту/Замовник послуг зобов'язаний дотримуватись вимог законодавства України, а також вимог законодавства країни проживання.У будь-якому випадку забороняється публікація контенту порнографічного та сексуального характеру, що пропагує насильство, садизм, дискримінацію, що містить загрозу чи наклеп.Крім того, контент Користувача сайту/Замовника послуг не повинен порушувати права третіх осіб. Це стосується майнових та особистих немайнових прав третіх осіб, у тому числі прав інтелектуальної власності (наприклад, авторське право та права на товарний знак та торгове найменування). Зокрема, Користувач сайту/Замовник послуг зобов'язаний не порушувати права третіх осіб під час розміщення коментарів/ відгуків, фото профілю або будь-яких картинок, які публікує Користувач сайту/Замовник послуг.Виконавець має право у будь-який момент видалити або перемістити будь-який контент, розміщений Користувачем сайту/Замовником послуг, якщо визнаємо, що він порушує права третіх осіб або вимоги законодавства. Якщо ж Користувач сайту/Замовник послуг порушує зазначені принципи розміщення контенту, Виконавець має право направити Користувачу сайту/Замовнику послуг письмове попередження та тимчасово заблокувати його обліковий запис та призупинити надання послуг, або розірвати договір в односторонньому порядку.
Відшкодування збитку:Якщо Користувач сайту/Замовник послуг порушує УМОВИ договору, він зобов'язаний відшкодувати Виконавцю усі збитки, завдані у зв'язку із задоволенням претензій третіх осіб (чиї права Користувач сайту/Замовник послуг порушив). Виконавець залишає за собою право пред'являти претензії за втрати та інші вимоги, в порядку регресу

17. СТРОК ДІЇ ПРОПОЗИЦІЇ (ОФЕРТИ)

17. СТРОК ДІЇ ПРОПОЗИЦІЇ (ОФЕРТИ)Оферта, а також всі її УМОВИ (ЗАГАЛЬНІ УМОВИ, СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ та ДОДАТКОВІ УМОВИ) діють доти, доки не будуть змінені або відкликані Виконавцем.Припинення дії (відкликання) оферти не вплине на юридичні права, зобов'язання та відповідальність, які діяли для Користувача сайту/Замовника послуг та Виконавця, і виникли до моменту відкликання оферти або припинення дії УМОВ

18. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

Договір про користування сайтом (матеріалами сайту) вважається укладеним на невизначений термін та діє, доки не буде розірваний будь-якою зі сторін.Договір про надання послуг, укладений у зв'язку з користуванням безкоштовними послугами, придбанням пакету послуг або купівлі квитка на живий захід, чинний до виконання зобов'язань сторонами.

19. ПРИПИНЕННЯ КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ

Користувач сайту/Замовник послуг має право припинити користування сайтом та безкоштовними послугами у будь-який час без вказівки причини.Для припинення користування платними послугами, Користувач сайту/Замовник послуг повинен повідомити про це Виконавця, звернувшись до служби підтримки користувачів, по одному з телефонів, вказаних на сайті.Після того, як Користувач сайту/Замовник послуг відмовився від послуг (розірвав договір), він втрачає доступ до всього придбаного контенту та доступних послуг. У разі якщо на момент розірвання договору (угоди) Користувач сайту/Замовник послуг все ще маєте доступ до придбаного пакету послуг (платного контенту) або квиток на відвідування живого заходу, будь-яку суму, яку Користувач сайту/Замовник послуг сплатив за рахунок оплати послуг та сервісів Виконавця, не буде повернено, у тому числі й суму вартості фактично невикористаних послуг. Виконавець залишає за собою право розірвати укладений з Користувачем сайту/Замовником послуг договір без вказівки причин, за умови направлення електронного повідомлення не пізніше ніж за два (2) тижні до запланованої дати розірвання.Користувач сайту/Замовник послуг може у будь-який час анулювати договір з Користувачем сайту/Замовником послуг, якщо:
(А) Користувач сайту/Замовник послуг порушив будь-яке положення УМОВ (або вчинили дії, що явно свідчать про небажання чи нездатність дотримуватися УМОВИ договору), або
(Б) Виконавець змушений зробити це за вимогами законодавства (наприклад, якщо надання Вам послуг є незаконним або перестає бути законним), або
(В) Виконавець припиняє надання Послуг у країні, в якій ви проживаєте або користуєтеся послугами,(г) або надання послуг стає нерентабельним з погляду Виконавця.Якщо Користувач сайту/Замовник послуг спробуєте втрутитися в роботу сайту, серверів та інших автоматизованих систем Виконавця або грубо порушить Умови, або якщо Виконавець запідозрить Користувача сайту/Замовника послуг таких діях, Виконавецьмає право призупинити або повністю заблокувати Користувачу сайту/Замовнику послуг доступ до сайту та послуг.
Одностороння відмова від договору з вагомих підстав:Кожна сторона має право відмовитися від договору в односторонньому порядку з вагомих підстав. Зокрема, Виконавець має право анулювати обліковий запис Користувача сайту/Замовника послугі розірвати договір з ним (угода користувача) негайно, у випадку, якщо Користувач сайту/Замовник послуг порушує авторські права Виконавця або грубо порушує УМОВИ договору, а також у разі виникнення заборгованості з оплати послуг.

20. ПЕРСОНАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ (ДАНІ)

Виконавець опрацьовує персональну інформацію Користувача сайту/Замовника послуг відповідно до Політики конфіденційності Виконавця, Користувач сайту/Замовника послуг завжди може знайти актуальну версію Політики конфіденційності на сайті за адресою https://newlook.ua. Ці умови встановлюють правила збирання, обробки та використання персональної інформації Користувача сайту/Замовника послуг.
Користуючись сайтом або послугами, заповнюючи реєстраційні форми на сайті, Користувач сайту/Замовник послуг погоджується з Політикою конфіденційності Виконавця та дає згоду на збирання та обробку персональних даних Користувача сайту/Замовника послугта іншої персональної інформації. Якщо Користувач сайту/Замовник послуг не погоджуєтесь з положеннями Політики конфіденційності та описаними в ній правилами збору, обробки та використання персональної інформації, він повинен припинити використовувати наші послуги та залишити сайт.

21. ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ

Виконавець залишає за собою право змінювати або доповнювати умови цієї оферти (ЗАГАЛЬНІ УМОВИ договору), розмістивши на цій сторінці відповідне повідомлення та нову редакцію оферти. Виконавець рекомендує часто перевіряти цю сторінку та дату внесення останніх змін, зазначену у верхній частині сторінки.У разі зміни СПЕЦІАЛЬНИХ або ДОДАТКОВИХ УМОВИ договору, Виконавець розмістить нову редакцію СПЕЦІАЛЬНИХ І ДОДАТКОВИХ УМОВ безпосередньо на сторінці з описом продукту (сторінка замовлення послуги). Користувач сайту/Замовник послуг погоджуєтесь з тим, що користування ПОСЛУГАМИ після зміни УМОВ договору, розглядається Виконавцем як прийняття Користувачем сайту/Замовником послуг цих УМОВ у новій редакції. Якщо Користувач сайту/Замовник послуг заперечуєте проти нової редакції ЗАГАЛЬНИХ, СПЕЦІАЛЬНИХ або ДОДАТКОВИХ УМОВ, він зобов’язаний надіслати Виконавцю повідомлення електронною поштою або лист за адресою, вказаною на сайті. Однак, Виконавець безперечно зберігає за собою право на односторонню відмову від договору в установленому порядку, якщо Користувач сайту/Замовник послуг відмовиться прийняти УМОВИ.

22. ЗАГАЛЬНІ ПРАВОВІ УМОВИ

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ договору, викладені у цій оферті, і навіть СПЕЦІАЛЬНІ та ДОДАТКОВІ УМОВИ, опубліковані на сторінці з описом продукту, складають повний текст договору про користування сайтом та послугами Виконавця, що укладається між Користувачем сайту/Замовником послуг та Виконавцем, а також визначають порядок надання Послуг (за винятком послуг, на підставі окремого письмового договору, якщо такі є) і повністю замінюють усі попередні угоди та домовленості між сторонами.
Дійсність положень:За наявності розбіжностей між ЗАГАЛЬНИМИ УМОВАМИ та ДОДАТКОВИМИ УМОВАМИ договору, положення ДОДАТКОВИХ УМОВ, що належать до відповідної Послуги або продукту, мають переважну силу. За наявності розбіжностей між ЗАГАЛЬНИМИ або ДОДАТКОВИМИ УМОВАМИ договору та СПЕЦІАЛЬНИМИ УМОВАМИ, СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ мають переважну силу (завжди застосовується більш спеціальна норма). Якщо судовий орган, визнає недійсність будь-якого положення УМОВ договору, відповідне положення буде виключено з УМОВ, зі збереженням дії інших положень: інші положення УМОВ, як і раніше, будуть дійсними, і їх дотримання може забезпечуватися в судовому порядку.
Застосовне право:Відносини сторін регулюються положеннями законодавства України та Конвенцією про міжнародні договори купівлі-продажу. У частині законодавства про захист споживачів застосовується законодавство країни постійного проживання користувача.

23. ДОДАТКОВІ УМОВИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Якщо Користувач сайту/Замовник послуг є юридичною особою, то приватна особа, яка прийняла умови від імені Користувача сайту/Замовника послуг, що є юридичною особою, заявляє та гарантує, що вона уповноважена діяти від його імені та має достатні повноваження, щоб приймати пропозицію до укладання договору та УМОВИ договору від імені Користувача сайту/Замовника послуг, що є юридичною особою.
ФОП Кодовбецька Уляна Володимирівна (РНОКПП 3498902244)